Koelvloeistof en Antivries


Iedere verbrandingsmotor moet gekoeld worden. Hier zijn twee manieren voor:(Geforceerde) luchtkoeling en Vloeistofkoeling

In de vloeistofgekoelde verbrandingsmotor wordt de warmte afgevoerd door een circulerend koelmiddel op mono-ethyleenglycol basis. Hierin onderscheiden we twee soorten:

                                                                                    Koelvloeistoffen.
                                                                                    Antivriessoorten.

Er is een gebruiksduur van antivries en koelvloeistoffen. De belangrijkste reden om koelvloeistoffen en antivriesmengsels te vervangen is de afnemende corrosiebescherming. De bescherming tegen bevriezing loopt nauwelijks of niet terug.

Antivries.

Antivries heeft als basis ethyleenglycol met als toevoeging Anti-corrosie componenten, antischuimdopes en een kleurstof. Ethyleenglycol verlaagt het vriespunt en verhoogt tegelijkertijd het kookpunt. Door het koelsysteem onder druk te zetten, kan men het kookpunt nog verder verhogen.
De zo samengestelde antivries geeft een uitstekende bescherming tegen bevriezing en beschermd bovendien het koelsysteem tegen corrosie. Antivries verdampt niet en tast geen rubber aan.

Mengen

Antivries is meestal geen kant en klaar product, maar moet in een bepaalde verhouding gemengd worden met water. De mengverhouding bepaalt tot hoeveel graden onder nul het koelsysteem beveiligd is. Bij voorkeur mengen met gedemineraliseerd water.
Antivries mag het gehele jaar in het koelsysteem blijven.

Koelvloeistoffen

Koelvloeistof is meestal een kant en klaar product dat zonder menging met water direct in het koelsysteem kan worden gebruikt. Koelvloeistof alleen mengen met gedemineraliseerd water i.v.m. het hoge zoutgehalte en de vorming van ketelsteen en kalkaanslag bij het gebruik van leiding water. Koelvloeistof bestaat uit 40 procent antivries en gedemineraliseerd water, zodat de motor beschermd wordt tegen bevriezing van 25 tot 35 graden Celsius. Koelvloeistof biedt een langdurige bescherming tegen corrosie. Koelvloeistoffen kunnen zowel in een open als gesloten koelsysteem het gehele jaar door blijven zitten.

Milieu onvriendelijk

Koelvloeistof is een milieu onvriendelijke vloeistof.

Hygiéne en gezondheid

Koelvloeistoffen en antivries zijn schadelijk bij inname door de mond. In voorkomend geval de mond spoelen met water, water laten drinken, niet laten braken en arts raadplegen. Contact met de ogen en de huid dient vermeden te worden. Gebeurd dit toch, dan overvloedig spoelen met schoon water.