Vaarjaar 2022

Maart

Accu ontploffing

Ik hoorde van een accu ontploffing in een schip en kreeg de volgende foto.

 

 De accu schijnt leeg te zijn geweest en weer opgeladen. Het opladen ging heel slecht en de stroom kwam niet boven de 0,5 Amp. Na een paar dagen werd de motor gestart en bij het starten klapte de accu uit elkaar. 

 Het volgende vond ik bij de Firma Hefra op de site: https://www.hefra.nl/techniek

 Explosie
Helaas kunnen accu's onder bepaalde omstandigheden exploderen.
Bij een geladen accu is dat omdat alle opgeslagen energie in één keer vrij komt zoals bijvoorbeeld wanneer een gevallen stuk gereedschap volle sluiting veroorzaakt.

Bij het laden van een loodzwavelzuuraccu wordt het explosieve knalgas gevormd. Dit knalgas kan bij de geringste vonk exploderen. De meeste explosies vinden plaats tijdens het aan- of afkoppelen van de aansluitkabels, startkabels en de lader.

Als een accu explodeert tijdens het starten is dat meestal het gevolg van een te laag elektrolytniveau, door verkeerd laden en/of gebrekkig onderhoud. Een dendriet (kristalvormige uitloper) door sulfatering kan een brug vormen tussen twee platen zodat, op het moment dat de startstroom gaat lopen, een vonk wordt getrokken en het in de accu aanwezige knalgas explodeert.

Voorkom explosieschade door het nauwgezet volgen van de voorschriften en het dragen van oog- of gelaatsbescherming.

Denk hier goed aan als er tekenen zijn, dat de accu niet goed meer laad en ga niet experimentern.

 Sulfatering

Tijdens het ontladen van een accu wordt de actieve massa omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat heeft een fijne structuur en wordt door lading weer omgezet in looddioxide en sponsachtig lood.

Als nu na diepe ontlading de herlading achterwege blijft zal het loodsulfaat uitkristalliseren.
Deze grote kristallen verstoppen de poriën van de actieve massa en schermen het plaatoppervlak af waardoor lading onmogelijk is. Het gevolg van sulfatering is daardoor blijvend capaciteitsverlies.

Het gesulfateerd actief materiaal van de positieve plaat is vaak licht van kleur, kenmerkend is de zogenaamde sulfaatstreep op eenderde van de hoogte.

Bij sterke sulfatering kan de actieve massa uit het rooster worden gedrukt, vaak met kromgetrokken platen tot gevolg.

Bij het laden van gesulfateerde batterijen kunnen zich op de negatieve plaat dendrieten vormen: scherpe, naaldvormige kristallen die als brugjes tussen twee platen sluiting kunnen veroorzaken. Zo'n sluiting wordt door een accutester als cel sluiting aangemerkt en vaak ten onrechte aan een fabricagefout toegeschreven!


Januari

Op onze watersport vereniging hebben we één watertappunt. Dit jaar zijn we het tappunt aan het reviseren. De aanvoerleiding hebben we geheel onder de grond en een stuk onder water gelegd, zodat er een goede koeling is. In de zomer wordt het tappunt waar de leiding in de open ruimte zit, behoorlijk warm. Daarom willen we regelmatig gaan spoelen en we gaan tevens de temperatuur van het water meten en loggen. Daarvoor gaan we waar de leiding in de open lucht zit, twee temperatuur sensoren op de waterleiding plaatsen. De ene sensor logt de temperatuur op een computer en de andere sensor geeft de temperatuur door aan een interface met relais uitgang. Deze interface zit naast de wateraansluiting in een stroomzuil van Rolec. Hier is de temperatuur via een LED display altijd af te lezen. Nu willen we deze interface zo instellen dat hij boven de 23 graden een parallelklep open stuurt en gaat spoelen tot de temperatuur weer 20graden is. Tevens hebben we een tijdrelais bij de interface geplaatst die zo wie zo elke dag de klep om de acht uur een paar minuten opent om te spoelen. Hieronder een paar foto's van de zuil met temp interface.

Boven de schakelklok en Temperatuur interface. Onder de aardlek met drie automaten voor klep, interface en schakelklok.   

Voor de Temperatuur interface hebben we gekozen voor de STC-1000. Deze interface heeft twee relais uitgangen, waar wij er maar één van gebruiken. Wij gebruiken de Cooling uitgang. In de STC-1000 zijn de volgende parameters te wijzigen: Schakel temperatuur, Hysterese, tijd en calibratie. 

 

 

De sensor voor de leiding hebben we zelf gemaakt. Hieronder een paar foto's. De sensor die bij de temperatuurmeter is geleverd is het chrome stukje wat in de onderstaande foto is te zien. We hebben een koperen bus gemaakt waar de sensor in valt, om een beter contact met de koperen waterleidingbuis te krijgen.

   

 

De schakelklok die we hebben gebruikt.  

 We hebben de klep op de volgende manier geschakeld:

 

 Hieronder hoe de kast er uit ziet. De kast is met een 6mm² kabel geaard.

 

We hebben de installatie nu getest en alles werkt naar behoren. De klep komt in bij een temperatuur boven de 23 graden en gaat dicht bij 20 graden. Bij onze test gebeurde dat in 20 seconden. De watertemperatuur was 9 graden. De slang loopt ook prima leeg bij het ophangen door de ontluchtingsklep die in de kraan zit. De installatie spoelt altijd 1 minuut om de 8 uur. De eerste tijd is 7 uur s'morgens. We hebben de leidingen in de kast nog geisoleerd.