Foto v/d week archief 2017

 

Delfshaven


 Aelbrechtskolk

Eén van de weinige nog bekende gildes is dat van de zakkendragers. Zij vergaderden in een deel van het kraanhuis, waarin de kraan stond voor de sluisdeur van de sluis tussen Kolk en Achterwater. 
In 1836 werd de sluis buiten gebruik gesteld en dichtgemetseld en daarna het Achterwater gedempt. Het kraanhuis draagt nu de naam zakkendragershuisje.

De lage aanbouw aan het kraanhuis staat bekend als het Zakkendragershuisje. Het Zakkendragershuisje dateerd uit 1653.

In het huisje kwamen de broeders van het Zakkendragersgilde bijeen.

De per schip aangevoerde zakken graan die de grondstof was voor de vele distilleerderijen in Delfshaven, werden door de knechten van de zakkendragers uitgeladen en op de rug naar de pakhuizen en branderijen gedragen.

Wanneer er een schip moest worden gelost, dan luide men de klok. De Zakkendragers kwamen op het klokkengelui af en dan ontbrande de strijd over wie de lading mocht lossen. Meestal melden zich meer Zakendragers aan, dan nodig waren. Een worp met dobbelstenen moest uitmaken wie aan het werk kon gaan.

 

 

 

In Grave zagen we deze beeldhouwer. (2017)