Corrosie

 


De corrosiviteit van water is afhankelijk van de elektrische weerstand van water. Hoe groter de weerstand is, hoe kleiner het gevaar voor corrosie.

De elektrische weerstand van verschillende soorten water verschillen aanmerkelijk.

Specifieke elektrische weerstand in Ohm  
Zuiver water 20M Ohm
Gedestilleerd water 500K Ohm
Regenwater 20K Ohm
Leidingwater 5K Ohm
Rivierwater 200 Ohm
Zeewater 20 Ohm


Corrosie kan zich in de meeste gevallen alleen voordoen als er zuurstof aanwezig is. Het zuurstof gehalte is dus belangrijk. In stilstaand en vervuilt water en in water wat bedekt is met een olie laag is het zuurstofgehalte laag. Ook de zuurgraat van het water speelt een rol. Vervuilt water is meestal zuur, terwijl een schone rivier met plantengroei daarentegen basisch reageert.

Corrosie op een jacht

 

Corrosie foto's