OKTOBER 2009Harde aanpak van speedboten       
(AD nieuws donderdag 15 oktober)

Mensen die met hun speedboot te snel over het water scheuren, kunnen hun vaarbewijs of zelfs hun boot kwijtraken. Staatssecretaris Tineke Huizinga (verkeer en waterstaat) kondigde deze hardere aanpak gisteren aan. Ze ziet af van een aanpak op basis van kenteken. Dat zou een duur nieuw registratie systeem vergen, omdat de huidige bestanden niet kloppen. Volgens een woordvoerster van Huizinga zullen bestuurders van een snel vaartuig een vaarbewijs moeten hebben. Nu is dat niet nodig als er iemand anders aan boord is met een vaarbewijs op zak. De ingangsdatum van de nieuwe aanpak is nog onbekend.

9 OKTOBER

Bij watersport vereniging "Blijdorp" werd gisteren een presentatie gegeven over het oplossen van vervuiling in een brandstofmotor.
Er was een technicus aanwezig die verschillende vervuilingen in een motor besprak. Deze technicus was van de Firma Forté. Deze firma verkoopt vloeistoffen om vervuiling in brandstofmotoren op te lossen.
Deze producten zijn niet in de winkel te koop omdat er ook schade mee veroorzaakt kan worden, als ze niet goed gebruikt worden.

Forté producten

3 OKTOBER 2009
Captains Dinner bij w.s.v "De Vijf sluizen".


Deze maaltijd stamt uit de tijden van de grote Engelse zeilschepen en die van de Nederlandse V.O.C. (Verenigde Oost Indische compagnie) Ze waren langdurig op zee zonder land te zien en in de vochtige scheepsruimen was het normale voedsel snel beschimmeld en bedorven. De gewone bemanning leefde voornamelijk op randsoen en van scheepsbeschuit, peulvruchten en spekvet die aan boord verstrekt werden. Ze konden niet anders, als ze aan wal kwamen gaven ze hun geld meteen uit aan bepaalde dames en verzopen de rest.

De kapitein was slimmer, goed opgeleid, verdiende meer, dronk minder en was meestal keurig getrouwd. Hij kon zich daardoor veroorloven om gezouten magere spek, mosterd en ingemaakt"tafelzuur" mee op reis te nemen. Vandaar de naam "Captains dinner"

Ondanks de werkzaamheden was de scheepshal bij De Vijf omgetoverd tot een eetzaal.
Piet voert hierboven de laatste controle uit.

De eetzaal

Een drankje bij Johan halen

De eetzaal


Regelmatig lol trappen Laat op de avond nog effe de benen los maken Er was een film operator aanwezig die werkelijk de hele "Captains dinner" op CD heeft gezet.
 

SEPTEMBER 2009
Het liggen op de Kralingse Plas wordt naar een paar uur teruggebracht en de drie-dagen-regeling op het Brielse Meer wordt streng gecontroleerd. Hieronder een aantal stukjes uit verschillende kranten.
 

 

Geen lange vakanties meer op het Brielse Meer.

Intensieve controle op de "drie-dagen-regeling"

Weekblad
Delta
19-08-2009

 
Door de regeling wordt langdurig gebruik van de aanlegplaatsen voorkomen.
Foto: Lydia Heijkoop

 

Het bestuur van het Recreatieschap Voome-Putten-Rozenburg heeft begin dit jaar besloten om het handhaven van de ligplaatsenregeling, de zogenaamde drie-dagen-regeling, weer op te nemen in de handhavingprioriteiten voor het Brielse Meer. Belangrijkste reden hiervoor was het aantal toenemende klachten over het niet naleven van de drie-dagen-regeling, permanent verblijf en op ongeoorloofde wijze gebruik maken van steiger en oevers. Het Recreatieschap heeft in het Brielse Meer vele openbare aanlegplaatsen gecreëerd ten behoeve van de watersport. Op het Brielse Meer geldt voor creatieschepen een drie-dagen-regeling. Deze regeling heeft als doel het voorkomen van langdurig gebruik van de mooiste aanlegplaatsen. Door de opzet van de regeling kunnen alle watersporters gebruik maken van de diverse openbare ligplaatsen in het gebied.

Positief
De regeling houdt in dat men maximaal drie aaneengesloten dagen (twee nachten) aan dezelfde steiger mag liggen. Daarna dient men minimaal 500 meter te verhalen en mag men niet binnen vijf dagen terugkeren op de laatst gebruikte steiger. Voor schepen van 16 meter en meer geldt dat men alleen gebruik mag maken van de speciaal voor deze schepen aangewezen steigers. Over het algemeen wordt er door de recreanten positief gereageerd op de controles.


Bekeuringen
Onlangs zijn twintig processen-verbaal opgemaakt tegen gebruikers van de aanleg mo­gelijkheden op het Brielse Meer omdat zij de drie-dagen-regeling overtraden. Sinds het begin van dit seizoen hebben de handhavers van G.Z-H op projectbasis gecontroleerd op naleving van de drie-dagen-regeling op het Brielse Meer. In eerste instantie is er tijdens de controles vooral duidelijk gemaakt wat de regels precies zijn, zodat alle gebruikers weer wisten wat wel en wat niet was toegestaan. Vervolgens is er geregistreerd en werden overtreders gewaarschuwd­. Ook in de komende periode zal er door de handhavers van G.Z-H verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.


"Wonen op de plas" aan banden gelegd

Maatregel beperkt "ligtijd" Kralingse Plas tot paar uur AD
2-9-2009
Marcel Potters


Er komen nieuwe regels voor boten op de Kralingse Plas (Foto Cees Kuiper) 

Wonen op een boot op de Kralingse Plas is vanaf vandaag verboden. De algemeen plaatselijke verordening staat niet meer toe dat er langdurig op één plek wordt vertoefd. Wie zich niet aan deze nieuwe regel houdt, krijgt een prent. Volgens dagelijks bestuurder Lucas de Boer van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk loopt het de spuigaten uit met het permanent bewonen van vaartuigen op de plas. "Ze leveren toenemende overlast op," legt hij uit, 'want ook op de oever wordt een gebiedje in beslag genomen. Dat levert een heleboel rotzooi op. Die plekken zijn bedoeld voor mensen die hier tijdelijk willen aanmeren, om bijvoorbeeld even bij een restaurant een kopje koffie te drinken. De maatregel geldt voor de hele Kralingse Plas, behalve voor de jachthavens. "Er blijven nog maar drie plekken over waar je maximaal twee uur mag liggen. En eentje waar het maximum drie dagen is. Daarnaast komt er na de sanering van de plas een nieuwe, lange steiger bij, die langs de noordelijke oever van de plas komt te lopen. "Zo komen we tegemoet aan de wens van waterrecreanten. Die krijgen er heel wat aanlegplaatsen bij. Dit wordt dan tevens een wandelroute." Politie en Stadstoezicht zullen boetes uitdelen aan booteigenaren die de regels aan de laars lappen. De komende tijd wordt hiervoor extra mankracht ingezet. "Het is zéker niet bedacht om recreantje te pesten. Die hebben niets te vrezen." Het besluit van Kralingen-Crooswijk heeft de zegen van de watersporters, stelt voorzitter Koos de Knegt van de Kralingse Zeilclub. "Een prima idee om te regelen waar je wel en niet kunt liggen met je boot. Er ontstond nu een wildgroei, met alle gevolgen van dien. Ze maakten er een troep van," luidt zijn visie. Wel wijst hij er op dat alles staat of valt bij voldoende toezicht. "Want iets verbieden werkt alleen als je de regels ook handhaaft," benadrukt hij. Ofschoon de zeilers geen last hebben van de 'permanente plasbewoners', vraagt hij zich af hoe het er aan boord aan toe gaat. Zo mogen we bijvoorbeeld niet lozen op het oppervlaktewater en hebben daarom allerlei voorzieningen op ons terrein. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit soort dingen allemaal op hun boot hebben. Dit alles moet ertoe leiden dat de Kralingse Plas aantrekkelijk blijft, voegt hij eraan toe, "Daar varen de recreatie en de natuur wel bij". Voor de zeilsport is de plas heel belangrijk. En dat willen we graag zo houden.

 

Plasschippers: Rotterdam

zieligste stad voor boten

ROTTERDAM 
                                                         

Twee booteigenaren begrijpen niets
van de nieuwe maatregel om het
tijdelijk wonen op boten op de Kraling-
se Plas te verbieden. " Vertel mij dan
eens wie er last van ons heeft.
André Jonas komt al tien jaar op
de plas, John van Santen al dertig
jaar. Sinds eergisteren gaat deelge-
meente Kralingen-Crooswijk schip-
pers bekeuren die zich niet aan de
nieuwe regel houden. AIs iemand
weigert te betalen, kan de boete op-


lopen tot 3700 euro. " Wij doen het-
zelfde als mensen die voor langere
tijd naar de caravan gaan. Over twee
weken ligt de boot weer in de  jacht-
haven en gaan we naar huis,"legt
Jonas uit. De booteigenaren noemen
Rotterdam 'de zieligste stad voor
boten'. Verantwoordelijk bestuurder
Lucas de Boer van de deelgemeente
blijft erbij dat het Kralingse Bos
geen camping is en dat de plas voor
zoveel mogelijk mensen beschik-
baar moet zijn.