Home Vetten
Afdrukken E-mailadres
Smeervetten
 

Samenstelling

Smeervetten bestaan uit oliën en zepen. Zepen zijn verbindingen van plantaardige/dierlijke vetzuren met metalen.

De zeep vormt als het ware het skelet en houdt de olie vast. De olie is het smerende bestanddeel van het vet.
Smeervetten bestaan uit:
  • Een drager van 10%. De drager is een metaalzeep of een combinatie van metaalzepen. Het kan ook een anorganisch (synthetisch) materiaal zijn.
  • 90% uit olie. De oliesoorten die toegepast worden zijn:
  minerale olie
  synthetische olie
  plantaardige olie
  dierlijke olie.


De drager is te vergelijken met een droge spons. De olie is te vergelijken met het water in de spons. De drager houdt de olie vast zoals de spons het water vasthoudt.
De metalen die voor de smeervetten worden gebruikt zijn: Calcium, Aluminium,natrium barium en lithium.

Evenals bij smeeroliën worden ook de smeervetten van toevoegingen (dopes) voorzien om de eigenschappen te verbeteren.

Deze dopes zijn:  
  Anti- slijtage dopes
  Anti-corrosie dopes
  Anti oxidatie dopes
  E.P.dopes
  Molybdeendisulfide of grafiet.
  (Speciaal voor zwaarbelaste smeerpunten waarbij grenssmering kan optreden)


Penetratiewaarde

De penetratiewaarde geeft de stijfheid, zacht- of hardheid van het smeervet aan. De stijfheid van het vet is belangrijk om te bepalen of een bepaald smeervet geschikt is voor een specifieke toepassing b.v. : kogellagers of voor automatische centrale vetsmering.
De penetratiewaarde wordt bepaald door een metalen kegel onder nauwkeurig omschreven standaardvoorschriften 5 seconden bij een temperatuur van 25° Celsius in het vet te laten dringen. De diepte van de penetratie wordt uitgedrukt in tiende millimeters.

NLGI-nummer

Penetratie ASTM (gekneed) bij 25° Celsius

000*

475-445

00*

430-400

0*

385-355

1

340-310

2

295-265

3

250-220

4

205-175

5

160-130

6

115-85


*
Deze penetratieklassen hebben betrekking op (bij kamertemperatuur) zogenaamde ,,semi-fluid� (half vloeibare) vetten.

Hoe hoger het NLGI nummer hoe stijver het vet.


Specificaties

Door het Nationaal Lubricating Grease Institute afgekort N.L.G.I. in Amerika is voor smeervetten een indeling gemaakt naar stijfheid (consistentie) De penetratiegetallen van de verschillende soorten smeervetten zijn ondergebracht in penetratiegebieden. Elk penetratiegebied heeft een nummer. Hoe hoger het nummer hoe dikker het smeervet.

Vloei- of druppelpunt

Dit druppelpunt bepaalt tot welke maximale werktemperatuur het smeervet nog te gebruiken is. Het druppelpunt is die temperatuur waarbij het vet uiteen valt. Het zeepskelet smelt en de olie stroomt weg. Het vet is nu onbruikbaar geworden, omdat het vet niet meer in zijn oorspronkelijke staat kan terugkeren.


Vetbloeding


Vetten die onder druk staan bijv. in centrale smeersystemen hebben de neiging te gaan bloeden. Dat wil zeggen dat de olie zich van het vet gaan afscheiden. De olie loopt weg en het vet gaat verharden. Dit kan leiden tot verstopping van het smeersysteem en kan voorkomen worden door de druk weg te nemen of te zorgen dat de olie niet weg kan lopen. Vetten met een laag zeeppercentage zijn gevoeliger voor vetbloeding.

Overzicht van smeervetten

Vetsoort

Zeepbasis

Eigenschappen

Toepassingen

Consistentvet
Rood spuitvet

Kalkzeep
Calciumzeep

Werktemperatuur tot 65° Celsius.Watervast

Licht belaste glij/ kogel/ rol/ naaldlagers Tandwielsmering

Spuitvet

Aluminium
Zeepvetten

Watervast. Werktemperatuur tot 55° Celsius. Zeer goede hechting aan metalen.

Open tandwielen Staaldraadkabels Chassissmering

Complexvetten

Calcium-Alluminium-Lithium complex

Werktemperatuur -25° tot ca. 160° Celsius Watervast

Waar hoge temperaturen voorkomen b.v. wiellagers van autoâ??s met schijfremmen.

Multi Purpose vet

Lithiumzeep Ook geschikt voor zwaar belaste kogel en rollagers

-25° tot ca 130° Celsius Watervast Goede rolstabiliteit en oxidatie stabiliteit

Wiellagers
Waterpompen
Chassissmering Natte omgeving

Lithium E.P. â??vetten

Litiumzeep met E.P.

-25° tot ca 130° Celsius Watervast Goede rol- en oxidatie- stabiliteit

Zwaar belaste lagers Aannemers materiaal Industrie

Lithium vet met molybdeen

Lithium-Molybdeendisulfide

-15° tot ca 110° Celsius Goede hechting. Zet een dun laagje Molybdeendisulfide af op het metaal- oppervlak

Chassismering Fusees Stuurkogels Hoge drukken en temperaturen Vooral daar waar niet regelmatig gesmeerd wordt
Voor mijn schroefas gebruikte ik tot 2003 altijd Shell Livona vet3.
 
Samenstelling: Calciumzeep, minerale olie en rode kleurstof.

Toepassingen: Smeervet voor glij- en wentellagers die onder normale belastingscondities in een
vochtige omgeving dienst doen.


Schroefas smering motorjacht de Molecuul


Tevens geschikt voor vetgesmeerde schroefaskokers en voor dekwerktuigen van binnenvaartschepen, waar geen continu contact met zout water is.
 

Eigenschappen: Zeer goed bestand tegen water.
  Geeft goede bescherming tegen corrosie waar metaal in contact komt met water.
  Bruikbaar bij bedrijfstemperaturen van -10° tot +60° Celsius.
Shell livona vet3: penetratieklasse 220-250, druppelpunt 102° Celsius, Viscositeit basisolie 86.


Dit was een perfect vet en ik heb het zo'n 20 jaar gebruikt. In 2003 moest ik nieuw vet hebben en toen kreeg ik te horen, dat dit vet vervangen was voor Shell Rhodina RL3.

Shell Rhodina RL3

Samenstelling: Shell Rhodina RL is samengesteld uit een calciumzeep gedispergeerd in een minerale basisolie.

Toepassing:
Shell Rhodina RL vetten worden aanbevolen voor de smering van middelzwaar belaste glijlagers bij gematigde temperatuur in een vochtige omgeving. Shell Rhodina RL3 is speciaal geschikt voor de smering van schroefaskokers en van dekwerktuigen bij de binnenscheepvaart. Shell Rhodina RL kan worden ingezet over een temperatuurgebied dat loopt van -10° tot +60° Celsius.

Eigenschappen:
De in Rhodina RL3 gebruikte calciumzeep is bijzonder waterbestendig. Van met dit vet bedekte metaaloppervlakken kan het vet niet door water worden weggewassen. Deze vetten zijn vooral bestemd voor gebruik in toepassingen waar materieel blootgesteld wordt aan het binnendringen van verontreinigingen van buiten af en waar veelvuldig nasmeren geen bezwaar is. Rhodina RL3 verzekert een goede bescherming tegen corrosie, zelfs wanneer de ermee gesmeerde oppervlakken in direct contact zijn met water.

Shell Rhodina RL3
Viscositeit bij 40°- 100 en bij 100°- 9. Penetratie bij 25°- 240. Druppelpunt 100° Celsius.

Deze vet gegevens overgenomen uit Productinformatie 1329NL01 van Shell.