DAF 575 BRANDSTOFSYSTEEM

Verbrandingssysteem.

De DAF-dieselmotor is gebouwd volgens het principe van de snellopende diesel met directe inspuiting. Het verbrandingssysteem met directe inspuiting combineert de voordelen van een minimaal brandstofverbruik met een vlotte koude start zonder gebruikmaking van gloeibougies. Bij de DS 575-motor kan echter vanwege de turbo oplading een gloeispiraal in het inlaatspruitstuk zijn aangebracht, teneinde zelfs bij zeer koud weer een onmiddellijke start te garanderen. Door het toepassen van speciale maatregelen heeft de DAF-dieselmotor een opvallend rustige loop en een hoge mate van geruisloosheid. 

Brandstofsysteem.

Het C.A.V. brandstofsysteem kenmerkt zich door een minutieuze filtering van de brandstof, alvorens deze de verstuivers bereikt. Een allereerste vereiste voor een betrouwbare werking van de dieselmotor!  Afhankelijk van de uitvoeringen van de motor is een regulateurtype gemonteerd, dat volkomen is aangepast aan de bedrijfsomstandigheden, waaronder de motor zijn werk zal moeten verrichten.


1. Tankzeef 4. Opvoerpomp 7. Invoer 10. Verstuiverfilter
2. Groffilter 5. Fijnfilter 8. Verstuiver 11. Ontluchtingspijpje
3. Inspuitpomp 6. Ontluchtingsnippel 9. Terugvoerleiding 12. Tank


a. Ontluchtingsnippel

b. Stophefboom

c. Vulpunt regulator

d. Koudstartinstallatie

e. Opvoerpomp met handbediening

f. Vulpunt brandstofpomp

g. Overloop carter

CAV brandstofpomp met centrifugaal regelaar
In het carter van de pomp gaat
250cc olie en in het
regulator huis 125cc

 

Bosch pomp

Foto 11


Tot 2007 hebben wij altijd op rode gasolie gevaren die we in België tankten. De motor rookte altijd behoorlijk. Nu in 2007 zijn we overgestapt op witte dieselolie die we bij tankstations voor auto's halen en tot onze verbazing is het roken vele malen minder. Bij het starten met een koude motor is er bijna geen rookontwikkeling. Hieruit blijkt dat niet alleen de kleur van de Diesel anders was.

Hier de waterafscheider en het dieseloliefilter

DAF nr.001318695

Fijnfilters met de ontluchting.

De slang links is de retour leiding naar de tank.

2x DAF nr. 000138364


Vanuit de tank loopt de brandstof via een afsluiter naar het waterfilter. Van het waterfilter loopt de brandstof naar het groffilter. Het groffilter is aangesloten op de opvoerpomp (4) van de brandstofpomp. Deze zuigt het dus door het waterfilter en groffilter en perst de brandstof door twee fijnfilters (5) naar de brandstofpomp (7). Op de fijnfilters zit een ontluchtings leiding (6) die parallel zit aan de retour brandstofleiding van de verstuivers. Deze leiding is weer aangesloten op de brandstoftank. Dit is op bovenstaande tekening te zien.

    

Bezinkkolf / Waterafscheider

In de bezinkkolf heeft het water, dat zich in druppelvorm in de brandstof kan bevinden, de gelegenheid om uit te zakken, zodat het niet tot de overige brandstofapparatuur kan doordringen.Het filter moet regelmatig gecontroleerd worden op water.

Als het filter inwendig vervuilt is, kan het gedemonteerd en gereinigd worden door de centrale bout op het filterdeksel los te nemen.

Draai de centrale bout niet te vast aan in verband met de kans op breken van het glas.

Brandstoffilter (MANN)

De hoofdbestanddelen van het MANN brandstoffilter worden gevormd door het filterdeksel en het filterelement.

Het onderhoud aan het filter bestaat uitsluitend uit het vervangen van het complete filterelement.Montage voorschrift:

1e Smeer de afdichtring van het filterelement in met gasolie. (vet)

2e Schroef het filterelement tegen het filterdeksel tot de afdichtring tegen het deksel aanligt.

3e Draai het filterelement vervolgens nog ongeveer een halve slag met de hand vast.

4e Ontlucht het filter en controleer op lekkages.


Stophefboom.

Met deze hefboom wordt de brandstoftoevoer naar de motor afgesloten. Vóór het starten dient de stophefboom dus weer in zijn oorspronkelijke stand te worden geplaatst. Foto 11

Brandstofpomp.

Deze bestaat uit de eigenlijke hogedruk inspuitpomp, de regulateur en de brandstofopvoerpomp. Deze laatste is voorzien van een hefboom, welke met de hand kan worden bediend wanneer brandstof uit de tank moet worden aangezogen en als het brandstofsysteem moet worden ontlucht. Voor het ontluchten van de pomp is een ontluchtingskraan aanwezig. Foto 11

Koudstartinstallatie.

Bij zeer koud weer kan het starten zo nodig worden vergemakkelijkt met behulp van de koudstartinstallatie door de stophefboom aan de regulateur voor het starten uit te trekken, dan wel bij bepaalde brandstofpompen de betreffende knop vóór aan de pomp in te drukken. Bovendien kunnen de DA475 en de DS575 worden uitgerust met een gloeispiraal welke zich in het inlaatspruitstuk bevindt en die tot taak heeft de koude lucht vóór te verwarmen.

Brandstoffilters.

Brandstoffilter DAF nr. 001318695  
Brandstoffilter voor CAV filterhouder DAF nr. 000138364 MANN filter P923/1X