Dynamo

Op mijn DAF575 heb ik een Bosch dynamo met een elektronische regelaar. Het schema van deze regelaar heb ik ergens gevonden en staat op deze pagina.

Het onderstaande schema werkt op de volgende manier:

Via de regeldiodes in de dynamo loopt er een stuurstroom via de twee D+ klemmen naar de emitter (E)  en door de basis van de hoofdtransistor T1 en weerstand R 3 naar massa. Hierdoor wordt de collector/emitter overgang van T1 geleidend. De regelstroom loopt hierdoor over de collector/emittor overgang via aansluiting DF naar de veldwikkeling van de dynamo (G). Hierdoor levert de dynamo vol vermogen en de spanning stijgt. In de regelaar zitten ook de weerstanden R1 en R2 die de meetspanning voor de zenerdiode (Z) leveren. Wordt de maximale accu spanning bereikt, dan is de spanning op Z gelijk aan de zenerspanning, die dan gaat geleiden. Hierdoor gaat transistor T2 geleiden. Door de geleidende transistor T2 wordt de basis van T1 met de D+ verbonden. Hierdoor spert de collector/emittor overgang van T1 en loopt er geen stroom meer door de veldwikkeling van de dynamo. De spanning zakt hierdoor over de accu en de zenerdiode geleidt niet meer. T1 gaat weer geleiden en de dynamo gaat weer laden. Deze toestand herhaald zich in snel tempo waardoor een stabiele geregelde spanning ontstaat. Dit blijft zich herhalen totdat de accu vol is en de spanning niet meer daalt.

Het laadlampje zal gaan branden doordat het contactslot (Fahrschalter) gesloten wordt. Dit komt doordat de ene zijde van het lampje aan de plus komt te hangen en de andere zijde via de emitter/basis overgang en R3 aan de massa hangt. Hierdoor gaat de collector/emitter overgang van T1 iets open, waardoor de veldwikkeling een klein beetje gemagnetiseerd wordt. De dynamo kan nu als hij gaat draaien een spanning opwekken. Is het lampje defect, dan zal de dynamo niet gaan laden. Het lampje gaat uit omdat de spanning aan beide aansluitzijden van het lampje bij een draaiende dynamo gelijk is.

 
 


Soms hebben de regelaars een aansluiting 61. Deze aansluiting is doorverbonden met D+.