De olie die wij gebruiken in de Paragon keerkoppeling is .....

Het type olie dat aanbevolen wordt is "HYDRAULISCHE TRANSMISSIE OLIE TYPE A".
Ik heb altijd hydraulische olie gekocht bij de firma Trolex in Lekkerkerk. Deze firma bestaat niet meer en ben overgegaan op
Shell olie Donax-TM (voor product sheet Shell klik op Donax-TM)

De olie moet elke 100 bedrijfsuren of één maal per seizoen worden ververst.
De aftappluggen zitten zowel aan de onderzijde van het keerkoppelinghuis als aan de onderzijde van het reductiehuis.
De aftappluggen zijn conische pluggen. Draai ze niet te vast, anders scheurt het huis.
Op de oliepeilstok is op het onderste vlakke gedeelte één merkteken aangebracht. Het oliepeil moet ter hoogte van dit merkteken staan.