Elektronica Tabellen + Formules
Weerstands waarde berekenen
  

Wet van Ohm U = I x R
Vermogen P = U x I
Energie E = P x t
Draadweerstand

R = l x ρ : A  (l=lengte draad in meters) (ρ=soortelijke weerstand in nano Ohm per meter) (A=dikte van de draad in M² = μ x d² ) (soortelijke weerstand koper = 17.7 10¯9) (π=3,14) 

Stroomvertakkingen      It = I1 + I2
Serieschakeling Rv = R1 + R2 + R3 +
Parallelschakeling 1 : Rv = 1 : R1 + 1 : R2