Terug naar de Koppens pagina
 

 

KOPPENS:

 

 Van zelf schenkende leut

 

 tot zelf tankende peut

 Micro Max, de Denk Tank van Koppens en Shell 

 


DAT HET VREEMD KAN LOPEN in de ondernemerswereld is iets wat je ze bij Koppens niet hoeft te vertellen. Toen directeuroprichter (Ome Leo) Koppens als jongeman begon met het vervaardigen van weeftoestellen kon niemand vermoeden dat hij later aan de wieg zou staan van de ultra moderne 'Micro Max' waarvan er momenteel een honderdtal in Nederland alleen door Shell worden gebruikt.

Hij tekende daar voorzichtigheidshalve bij aan dat je zoiets natuurlijk nooit zeker weet. Dat er al zo snel een verbeterd systeem operationeel zou worden, had niemand durven hopen. Zelfs met een klein beetje fantasie is het duidelijk dat dit systeem in de toekomst diverse toepassingen zal vinden. Bij de honderd apparaten die tot op heden zijn geïnstalleerd is (bij wijze van proef) alleen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor het doorsturen van de cijfers die betrekking hebben op het Krediet-Tanken'. Misschien kunt u zich nog herinneren dat in 'Help!' 23 (februari 1983) een artikel stond over de invoering van het Koppens Controle Desk (KCD). De heer Alders van onze afdeling 'Equipement engineering' merkte daarin op dat het nieuwe systeem vermoedelijk járen mee zou gaan. Hij tekende daar voorzichtigheidshalve bij aan dat je zoiets natuurlijk nooit zeker weet. Dat er al zo snel een verbeterd systeem operationeel zou worden, had niemand durven hopen.


15 maart jl. heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. N. Smit-Kroes op het  Shell Zelf Tank Station 'Den Ruygen Hoek'  bij Hoofddorp de honderdste Micro Max'-betaalterminal officieel in gebruik gesteld. Met het operationeel worden van deze speciaal voor Shell Nederland door de firma Koppens ontwikkelde apparatuur, lijkt een nieuwe tijd te zijn aangebroken voor het betalingsverkeer in en om de Shell stations. Reden genoeg voor 'Help!' om eens stil te staan bij dit neusje van de Kassa-Zalm van het bedrijf waar Shell sinds jaar en dag diverse pomp- en betalingsinstallaties van betrekt. Koppens Automatic Fabrieken B.V.. Een firma ook waarvan de meeste 'Help!'  lezers wel eens een, uit het Brabantse Bladel, 'Storings'-Dokter' op bezoek hebben gehad.

 


KOPPIE KOPPENS KOFFIE
Dat Koppens in de tussenliggende periode ook nog een toonaangevende rol heeft gespeeld in de productie van koffieautomaten is iets dat de ouderen onder u zich misschien nog kunnen herinneren. Van de ene op de andere dag besloot dhr. Koppens zich uit het koffiezetten terug te trekken en geheel op het 'Tankwezen' te storten. Een moedige gok waar hij nooit spijt van heeft gekregen. Zoals het een goede ondernemer betaamt had hij geen beter tijdstip kunnen kiezen: De jaren zestig liepen ten einde en de wereld stond aan 't begin van de nog steeds niet uitgewoede 'Computer-Revolutie'. Dat dit ook voor tankstations verstrekkende gevolgen zou hebben, bleek spoedig. Koppens ontwikkelde zijn PCS (Pomp Controle Systeem} en plaatste er alleen in Nederland al een kleine duizend van. Het moderne Zelf Tanken was een feit en de reputatie van Koppens gevestigd.

MICRO MAX OP KOP
Technische ontwikkelingen worden door de research afdeling van Koppens nauwlettend gevolgd en voortdurend aan de eigen praktijk getoetst. Dit leeft er toe geleid dat met de introductie van de Micro Max, Koppens inmiddels haar vierde model op de markt heeft gebracht. De Micro Max wordt wel de geperfectioneerde en uitgebreide versie van Koppens' voorlaatste model - de KCD - genoemd. Het verschil zit hem in het feit dat de Micromax niet alleen alle verkopen (zowel brandstof als artikelen uit de shop) opslaat en onthoudt, maar bovendien de mogelijkheid biedt deze cijfers via een telefoonlijn naar een centraal punt door te seinen. Zelfs met een klein beetje fantasie is het duidelijk dat dit systeem in de toekomst diverse toepassingen zal vinden.

  Verkoopgegevens via telefoonlijn naar centrale computer


Koppens Automatic te Bladel


Bij de honderd apparaten die tot op heden zijn geïnstalleerd is (bij wijze van proef) alleen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor het doorsturen van de cijfers die betrekking hebben op het 'Krediet-Tanken'. Misschien kunt u zich nog herinneren dat in 'Help!' 23 (februari 1983) een artikel stond over de invoering van het Koppens Controle Desk (KCD). De heer Alders van onze afdeling 'Equipement engineering' merkte daarin op dat het nieuwe systeem vermoedelijk járen mee zou gaan. Hij tekende daar voorzichtigheidshalve bij aan dat je zoiets natuurlijk nooit zeker weet. Dat er al zo snel een verbeterd systeem operationeel zou worden, had niemand durven hopen. Zeker niet de storingsmonteurs van Koppens. Mannen die u waarschijnlijk het liefst helemaal nooit ziet, maar u haalt wel opgelucht adem als ze er eenmaal zijn. Voor hen betekent de productie van een nieuw model automatisch dat er dingen bijgeleerd moeten worden.

VIER MAAL PER JAAR
De heer W. Pons,chef van Koppens service afdeling: 'In de loop der Jaren zijn onze storingsmonteurs bij wijze van spreken veranderd van 'Sleutelaars in Overal' tot 'Willie Wortels' in een Witte Jas. Momenteel werken we met een team van acht monteurs die verdeeld over rayons heel Nederland bestrijken. Daarnaast is er één chefmonteur voor het geval dat zich ergens uitzonderlijke problemen voordoen. 'Voor veel servicemensen op de buitendienst bestaat het werk uit hollen en stil staan. Problemen hebben nou eenmaal de (vervelende) eigenschap dat ze zich niet van te voren aankondigen. Hoe gaat men bij Koppens met dit probleem om? Bij plotselinge drukte in een bepaald rayon wordt er meestal een beroep gedaan op een collega die dan in Bladel, toevallig wat minder om handen heeft. Verder is het zo dat niet alles onvoorspelbaar is. Zo kan je er je klok op gelijk zetten dat tijdens en rond bepaalde feestdagen de telefoon hier roodgloeiend staat. De oorzaak daarvan moet deels gezocht worden in het feit dat veel pomphouders in die periodes gebruik maken van scholieren en werkstudenten. Onbekendheid met de apparatuur leidt er dan nog wel eens toe dat er problemen ontstaan. Bovendien worden er bij plotselinge gladheid door sneeuw of ijzel dikwijls hele eilanden door slippende wagens meegenomen. De ravage is in zo'n geval onbeschrijflijk en wij moeten er dan voor zorgen dat er zo snel mogelijk weer getankt kan worden. Maar ondanks alle ervaring weet je nooit wat er op een bepaalde dag zal gebeuren.'Vier keer per jaar komen alle monteurs bij elkaar en worden ervaringen uitgewisseld Bijeen- komsten die hun nut ruimschoots hebben bewezen. Niettemin hebben we laatst een vacature geplaatst voor een technisch iemand die in nauwe samenwerking met de monteurs zal moeten functioneren. Het gebeurt nog al eens dat een monteur met een bepaald idee;of probleem naar voren komt, zonder dat er een deskundige beschikbaar is die dit kan beoordelen. Dat is natuurlijk niet goed; de monteur raakt gefrustreerd omdat hij denkt dat er niemand naar hem luisteren wil, terwijl het  bedrijf misschien een 'Ei van Columbus' mist. Daar schiet niemand iets mee op en bovendien is maar al te vaak gebleken dat praktijk mensen met suggesties komen waar de theorie aan voorbij gaat.

PERMANENTE OMSCHOLING
G
errit Heuveling is een van de oud gedienden bij Koppens. In augustus werkt hij 25 Jaar bij de firma en juist daarom is hij misschien wel het beste voorbeeld van de manier waarop veelwerknemers bij Koppens zich in de  loop der jaren hebben aangepast aan de wisselende activiteiten van de firma. Hij heeft nog meegebouwd aan de eerste grote fabriek die het bedrijf in 1959 betrok. Daarna werd hij servicemonteur voor eigenlijk alle installaties die Koppens sindsdien door het hele land heeft geleverd; van koffie- tot autowasautomaten en van de tweetaktautomaten tot sinds kort de Micro Max.

TE SNEL

Gerrit Heuveling: In die begintijd deden we heel Nederland met z'n drie a vieren. Dat ging toen wel even anders als tegenwoordig, nu alles in rayons is verdeeld. We kwamen destijds s-ochtends samen in de fabriek in Bladel, waar we alle binnengekomen storingen verdeelden.

 


Je kwam dan elke dag weer in een ander stukje Nederland. Ik geloof niet dat er plaatsen zijn waar ik in die tijd niet ben geweest. Ik kan me nog herinneren dat ik eens naar Dokkum moest. Ik vertrok om 6 uur 's avonds uit Bladel en kwam 1 uur 's nachts in Dokkum aan. Dat krijg je als je met slecht weer in het donker de weg kwijtraakt en bovendien nog maar net auto rijdt. Later ging het vinden steeds beter. Zo goed zelfs dat ik om de haverklap een bekeuring kreeg voor snel rijden. Ik woonde toen thuis en weet nog dat mijn moeder eens nijdig naar me uitviel omdat ze wéér een bekeuring had betaald. Dat er toen nog drie onderweg waren heb ik maar even voor me gehouden. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat ik m'n rijbewijs voor een jaar ben kwijtgeraakt. Achteraf bleek dat nog ergens goed voor. Ik werd door meneer Koppens in de gelegenheid gesteld mee te werken aan de vervolmaking van zijn autowasapparatuur, iets waar ik me in mijn vrije tijd als eens mee bezig had gehouden. Hoe meer herinneringen bij Gerrit Heuveling naar boven komen des te duidelijker het ons wordt dat ook het vak van storingsmonteur met het verstrijken van de jaren aan romantiek heeft in moeten leveren. Misschien is dat maar goed ook want veel van deze verhalen zijn pas leuk naderhand. We kregen in die tijd ook een bepaald bedrag uitgekeerd voor noodzakelijke overnachtingen. Om iets extra's over te houden sliepen we dan vaak in de auto. Ik zie mezelf nog aanbellen bij een boer, om te vragen of hij misschien een beetje hooi te leen had. Gerrit Heuveling maakte mee dat z'n baas als een donderslag bij heldere hemel de beslissing nam het Zelf Tanken van Koffie om te ruilen voor dat van Brandstof. Met name voor de storingsmonteurs had deze gedenkwaardige maandag dezelfde consequenties als voor een fietsenmaker die televisietoestellen gaat repareren. Ja, wat dat betreft is het werken bij Koppens een soort permanente omscholing. Met de spullen die we nu maken, zijn soms problemen waarvan ik vroeger het bestaan zelfs niet kon vermoeden. Zoals bijvoorbeeld het effect dat statische elektriciteit op de computers van onze Zelf Tankinstallaties kan hebben. Vooral 's winters als er gestookt wordt en de lucht droog is kunnen computers heel vreemd reageren. 'Konden' kan ik beter zeggen, want we zijn deze problemen nu min of meer de baas. ­Tot slot maakt Gerrit Heuveling gaarne van de gelegenheid gebruik om zijn vele vrienden en kennissen bij de Shell, waarvan hij bij sommigen al meer dan twintig jaar over de vloer komt, het allerbeste toe te wensen. 

DE MUIS EN DE KLUIS
Loek van der Peet uit Limmen werkt nu 3 jaar bij Koppens. Veel van de Noord-Hollandse Help!' lezers zullen hem wel eens op bezoek hebben gehad. Ongelukkigen onder u iets vaker dan een ander. Loek van der Peet: Een geluk bij een ongeluk is dat ik bij hardnekkige en terugkerende storingen de mensen van betrokken station wat beter leer kennen. Dat is iets waar ik te vaak nauwelijks aan toe kom. Niettemin heb ik enorm veel plezier in mijn werk, vooral omdat geen dag hetzelfde is. Zoals die keer dat ik naar een station moest omdat er helemaal niets meer werkte. Achteraf bleek dat een muizenfamilie een centrale kabel volledig had kaal geknaagd. Dat zijn van die dingen die je vermoedelijk maar één keer in je leven tegenkomt en (vooral later) leuk zijn om aan terug te denken.' 

GULDENMIDDENWEG
Ook ben ik wel eens uitgerukt voor een storing waar de exploitant erg veel plezier van heeft gehad. Het ging om een pcs-installatie, met het bekende bureautje er om heen. De eigenaar had hier zelf een kluisje ingebouwd. Hij heeft niet geweten dat door het samenspel met de 'Kassa Ventilator' een circulatie ontstond, waardoor er gedurende lange tijd cheques en papiergeld ongemerkt tussen een spleet in het bureau werden geblazen. Dit had zich opgehoopt tot we bij toeval ineens ruim f 700,- aan geld en waardepapieren tussen twee wandjes in het bureau aantroffen. Ongewild waren hier twee kluisjes tegelijk ingebouwd. Later heb ik gehoord dat het nog een hele toer was om die oude cheques te verzilveren. Ik hoop de Noord-Hollandse Shell Service Mensen nog heel lang zo min mogelijk te zien!